Professionaliteit, kwaliteit en kennis van actuele inzichten zijn voor opdrachtgevers belangrijke redenen om voor een adviseur te kiezen. Dream Team Dynamics is om die reden aangesloten bij de Orde van Organisatiedeskundigen en adviseurs (www.ooa.nl). 

Beleid en activiteiten van de Ooa zijn gericht op het delen van kennis en praktijkervaringen, continue professionalisering van de beroepsgroep en uitdagen tot vernieuwing en verandering in relatie tot marktontwikkelingen. 

De Ooa heeft samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten en aanverwante beroepsverenigingen en is aangesloten bij de International Council of Management Consulting Institutes - de organisatie van landelijke beroepsverenigingen (www.icmci.org).